LOGIN/TEKEN AAN


Offering success for each student
We offer:
Exercises for all the content for: Mathematics grades 1 – 12, Mathematical Literacy grades 10 – 12 and Physical science grades 8 – 12. The exercises can be downloaded or printed. Each exercise is available in word or pdf as well as a pdf worksheet and a pdf memo. Apart from the exercises, there are test papers and exam papers. Even examples and the theory are added to each category. The exercises are available in both English and Afrikaans.

We are continuously preparing learners for a successful feature – WE TRY TO ADD AT LEAST ONE NEW EXERCISE PER GRADE PER MONTH!

All this for ONLY R300 PER GRADE PER SUBJECT PER YEAR!

Sukses vir elke leerder
Ons bied:
Oefeninge vir al die inhoud vir: Wiskunde graad 1 – 12, Wiskundige Geletterdheid graad 10 – 12 en Natuurwetenskap graad 8 - 12. Die oefeninge kan afgelaai of gedruk word. Elke oefening is beskikbaar in "word" of as 'n pdf sowel as 'n pdf werkkaart en 'n pdf memo. Behalwe die oefeninge, is daar ook toetse en eksamenvraestelle. Selfs voorbeelde en die nodige teoretiese agtergrond is bygevoeg. Die oefeninge is in beide Afrikaans en Engels beskikbaar.

Ons berei leerders deurlopend voor vir ‘n suksesvolle toekoms – ONS POOG OM TEN MINSTE EEN NUWE OEFENING PER GRAAD PER MAAND BY TE VOEG!

Alles vir SLEGS R300 PER GRAAD PER VAK PER JAAR!
Social Media
Contact Us
Cell: 082 8952 966
Email:

Kontak Ons
Sel: 082 8952 966
Epos: